آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Wednesday, November 01, 2006

باز می پرسم زندگی این است؟!
شادی های کودکانه؟ عشقهای بچه گانه؟
آرزوهای محال و اشکها و درد دلهای شبانه؟
خنده های پوچ و بی رنگ و مستانه؟
....

که گر این نیست؛
کجایست آن؟، چون ست آن؟
خداوندا، الها،
به راهی کن مارا مشمول آن الطاف شاهانه


وگر این است؛
پس چرا در پی کسی، جایی، صدایی، آشنایی
این چنین بر گرد باغم من چو پروانه؟
....
باز روز است ، نوبتی دیگر، لباس نو کنم بر تن
به ساز نو شوم راهی، برای هر نوایش یکی از همان رقصهای عرف روزانه
ولی بازم همان پایان وهم آلود
که آیا زندگی این بود؟!

نی نی،
افسانه، افسانه،
هر چه هست، جز این نیست.
لیک آن چه هست این نیست.

3 Comments:

Anonymous hamid said...

kodoom altaafe shaahaane?
altaafe shaahaanei ke faghat nasibe bazihaa beshe, altaaf nis, bi edalatie

Friday, November 03, 2006 2:27:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

cheraa hame ghabul daaran ke in zendegi ke daaran mikonan ye moshkeli daare, va uni ke baayad baashe nist,
vali hishki hich kaari nemikone va hamin tor edaame mide!!!

Wednesday, November 08, 2006 10:56:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

--ای بابا! فک کنم همون که آخرش انه داره! ؛) یا شایدم اونی که خیلی وقتها به خاطرش در ذهنمان متشکریم!
خوب، خیلی دلایل متعددی میتونه داشته --
باشه! مثلا ساده ترینشون و شاید مهمترینشون اینه که نمی دونن اونی که باید باشه چیه!
فکر می کنم بروت فورس هم روی یک زندگی نهایتا 70 80 ساله جواب نمی ده.
دلایل دیگه اش می تونه این باشه که بهترین انتخاب رو برای نوع زندگی با توجه به افکار موجودشون کردن ولی حس می کنن این بهترین انتخاب داره بهترین جواب رو نمی ده و خیلی دلایله دیگه که فکر می کنم کاملا بدیهیه!

همم.... واقعاانونیموس یا ترجیحا؟!

Sunday, November 12, 2006 3:31:00 AM  

Post a Comment

<< Home