آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Thursday, November 30, 2006

منطق

بعضی وقتها آدمها چی را به چی ترجیح نمی دهند بلکه فقط به چی ترجیح می دهند.
که خیلی دردناکه .

اما یک سوال, اگه به شما بگن یک گراف دارین که بی شمار راس داره و کوتاهترین مسیر از جایی که هستید را بخواهید به مقصد به دست آورید، از الگوریتمای کوتاهترین مسیر استفاده می کنید؟
می دانیم که حتما اینها جواب نمی دهند! و می دانیم فقط همینها می توانند مطمئنا به جواب برسند.

من اگر باشم هر بار شانسی-انتخابی!؟ به یکی از راسهای اطراف می روم . امید را دوست دارم که بعضی وقتها فقط توی فضاهای کلودی پیدامی شود.

یک سوال دیگه، آیا وضعیت ها را مارک می کنید که دوباره به آنها نروید؟
یا اصلن در همه موارد اینطور ترجیح می دهید؟

به اینکه متدهای احتمالی بهترند یا قطعی در جهان واقعی فکر کرده اید؟ خوب است قبلا این صفت رو در مورد جهان واقعی بررسی کنید.
و اینکه بعضی وقتها مدلسازیهای علم چقدر بچه گانه است


3 Comments:

Anonymous babak said...

و اینکه بعضی وقتها مدلسازیهای علم چقدر بچه گانه است

daghighan dirooz sare contest dashtam hamino be ali migoftam !!! albate ba ye mesale gholov amiz !!!
didamet behet migam , tolanie , finglishesh ziad jazzab nemishe ;)

Saturday, December 02, 2006 1:25:00 PM  
Blogger Hamidreza said...

سعی میکنم تا جایی که ممکنه وضعیت رو مارک نکنم! شاید در شرایط خاصی، یکی از وضعیتهای سابق دردی رو دوا کنه

Tuesday, December 05, 2006 11:21:00 PM  
Anonymous shabnam xxX said...

سلام .......منطق بی منطق ترین ادعایی که بشر اونو به عنوان ملاک
تصمیم گیری هاش قرار میده !

گرافی با بینهایت راس؟
می دونم که حتما راس ها رو مارک می کردم که دوباره از اون جایی که رد شدم رد نشم ، به امید اینکه راس های جدیدتری رو کشف کنم ....مسیر مهمه نه کوتاهیش!

Saturday, December 23, 2006 1:39:00 AM  

Post a Comment

<< Home