آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Wednesday, January 24, 2007

می

می کاریمشان،
کنار هم،
عاشق بشوند،
همدیگر را صدا بزنند،

و ما فریادشان را در شیشه ای جمع کنیم.

تا به جای دل بی صدای خودمان هر روز برایمان فریاد بزند

شرم بر ما
شرم بر ما

بیایید بمیریم،
خاک شویم برای روییدنشان.

----
می رم

4 Comments:

Blogger Babi said...

delam mikhad jeddi begam ke manam bahat miam, onjaye ke mikhaye beri , vali nemidonam chera yade in sher mioftam ke mige :

goft ro ke to mast neie,az in dast neie !
raftamo mast shodam, az in dast shodam ! :D

ya be ye ravayate dige :

goft ke daste mara shast neie, shaste to ra dast neie !
goftam daste to ra shast neie,shaste mara dast neie !

Sharm bar ma , Sharm bar ma !
vali ma ke gonahi nadarim ? :(

Thursday, January 25, 2007 12:54:00 AM  
Blogger Mehdi said...

رفتن حس عجیبیه!
من هم دوست دارم برم!
هر کسی یه جایی میره ولی ما همه همسفریم، چون همه داریم میریم.

Thursday, January 25, 2007 12:49:00 PM  
Blogger Hamidreza said...

چه بخواهيم چه نخواهيم دارند خاكمان ميكنند! منم از اينهمه موندن بي دليل خسته دارم ميشم

Thursday, January 25, 2007 1:15:00 PM  
Blogger پژمان said...

اولا که حمید خفه شو مثل این پیرمردای آفتاب لب بومه روز کارش تمومه! ثانیا حسین و مهدی به کی؟ پنجمن مگه پرایدایی که تو مزرعتون میکارین عاشق میشن؟

Friday, January 26, 2007 9:56:00 PM  

Post a Comment

<< Home