آری

آری، زندگی را بنگار، به نگاری، زندگی را بنما، به نمایی زندگی را بسرا، من سلام، تو سرود، بر سرود تو سلام بر سرود من درود

Name:
Location: Stockholm, Sweden

Tuesday, October 16, 2007

ای کاروان کجا می روی

ساعتم 2 سال و 23 ساعت و 55 دقیقه جلو افتاده است و شدیدا بو می دهد.

---

آخ

5 Comments:

Anonymous مرشد said...

فیلتر شدن اینجا رو بهت تبریک میگم

Tuesday, October 16, 2007 9:49:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

سلامت باشی! چند وقتی هست اما ISPهای کمی فیلتر کردن احتمالن ای اس پی تو عوض کردی؟

Tuesday, October 16, 2007 11:18:00 PM  
Blogger Hossein Azizpour said...

Kheili bahal post shod commente ghabli, kholase inke hame ie ISP ha filter nakardan faghat chantashoon!

Tuesday, October 16, 2007 11:19:00 PM  
Blogger Babi said...

agha khodaiesh commente avalet khiely bahal shode hossein :))

avalesh ke posteto khundam, khial kardam sa@ etam andakhty to chahe toielet :)) vali badesh ...

Wednesday, October 17, 2007 2:13:00 AM  
Anonymous مرشد said...

آخه دانشگاهمون چند روزه اینترنت از یه جای دیگه میگیره ، اونجا فیلتره،
اما این کامنت اولتم مثل ساعتت بو میده ها ...

Wednesday, October 17, 2007 10:44:00 PM  

Post a Comment

<< Home